ŠPAČEK, Ladislav. Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/266. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Vítězslav Hájek.
Uložit do Citace PRO