LUNGA, Jiří. Návrh nových obvodových řešení diferenčních kmitočtových filtrů pracujících v proudovém módu [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26602. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Langhammer.

Uložit do Citace PRO