VÁŇA, Viktor. Optimalizace logistických procesů výroby testovacích stolic v podniku AVL Moravia [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26607. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Roman Kubík.

Uložit do Citace PRO