BULJAK, Michal. Kalkulace zakázky u stavební firmy [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2661. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO