SABOVÁ, Iveta. Matematický model elastohydrodynamicky mazaného liniového kontaktu [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26634. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Ildikó Ficza.

Uložit do Citace PRO