NĚMEC, David. Alternativní zdroje energie pro RD [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26637. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Michal Špiláček.

Uložit do Citace PRO