NEZVAL, David. Návrh a testování algoritmů pro regulaci relativní vlhkosti v komoře mikroskopu AFM [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26652. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Bartošík.
Uložit do Citace PRO