BLAHA, Jakub. Kritéria únavové životnosti při víceosém namáhání [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26660. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jana Horníková.
Uložit do Citace PRO