SYROVÝ, Adam. Novostavba bytového domu na ulici Staňkové v Brně [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26670. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jiří Marek.

Uložit do Citace PRO