RICHTER, Filip. Energeticko-ekonomická optimalizace parametrů tepelné izolace moderních rodinných domů [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26726. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Michal Jaroš.

Uložit do Citace PRO