PLACIER, Klára. Vliv recese na uplatňování Corporate Social Responsibility [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2674. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Anna Putnová.

Uložit do Citace PRO