MIKULEC, Roman. Jeřábová kočka [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26741. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.

Uložit do Citace PRO