BARILKOVÁ, Eva. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26742. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.

Uložit do Citace PRO