TERŠL, Michal. Podnikatelský plán - výstavba sportovního zařízení [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26763. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tamara Mazlová.
Uložit do Citace PRO