JUNKOVÁ, Eliška. Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Smile, s.r.o. a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26764. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce David Schüller.
Uložit do Citace PRO