VLČEK, Lukáš. Směrování ve vysokorychlostních počítačových sítích [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26768. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladislav Škorpil.
Uložit do Citace PRO