MLEJNEK, Tomáš. Řízení odpadového hospodářství v podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26775. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO