LÉVOVÁ, Martina. Hodnocení výkonnosti firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26782. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Martin Pernica.
Uložit do Citace PRO