DRDA, Miroslav. Hodnocení a odměňování zaměstnanců ve firmě AUTODOPRAVA Josef Drda [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26796. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Štěpán Konečný.
Uložit do Citace PRO