PAVLIKOVSKÝ, Vladislav. Využití reverberátorů pro úpravu akustiky prostoru [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26812. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Kurc.

Uložit do Citace PRO