KONČEK, Róbert. Vlastnosti a stínění ionizujícího záření [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26820. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Karel Katovský.
Uložit do Citace PRO