LENGYEL, Ladislav. Návrh elektroinstalace s inteligentními prvky pro rodinný dům. Online, Bakalářská práce, vedoucí Petr Mastný. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26823. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO