OSTRUŠKA, Jan. Účinnost přeměny různých druhů energií na energii elektrickou a možnosti její akumulace [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26836. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Macháček.
Uložit do Citace PRO