KAŠPAR, Jan. Vliv frekvence zatěžování na únavové vlastnosti konstrukčních materiálů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2684. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Věchet.

Uložit do Citace PRO