PROKOP, Jan. Elektrocentrály pro obnovitelné zdroje energie [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26840. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Baxant.
Uložit do Citace PRO