ŠURÁNEK, David. Určení optimální velikosti bloků pro řídkou reprezentaci obrazu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26849. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Špiřík.

Uložit do Citace PRO