MAREČEK, Jan. Návrh systému fotovoltaických panelů pro rodinný dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26852. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jiří Pěcha.

Uložit do Citace PRO