KNEBL, Jan. Aplikace přepěťových ochran v sítích NN [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26866. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Branislav Bátora.

Uložit do Citace PRO