NÁGLOVÁ, Katarína. Konvenční a adaptivní metody nastavení parametrů regulátoru pro řízení letové výšky letadla s pohyblivou pozicí těžiště v prostředí MATLAB - Simulink [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26877. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Pivoňka.
Uložit do Citace PRO