KROPÁČ, Jiří. Technicko-ekonomická analýza dat z provozu moderní spalovny komunálních odpadů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2688. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Martin Pavlas.
Uložit do Citace PRO