RALBOVSKÝ, Peter. Horkovzdušný kotel na dřevní štěpku, množství vzduchu 2Nm3/s, 500°C [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26883. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.
Uložit do Citace PRO