ŠMEJKAL, Petr. Dvoutlaký horizontální kotel na odpadní teplo za plynovou turbinu,137,4kg/s spalin,569° C [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26885. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.

Uložit do Citace PRO