OTTO, Karel. Architektonická studie objektů (provozně-technických a sportovně-společenských) brněnského letiště Medlánky [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26889. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Petra Žalmanová.
Uložit do Citace PRO