BITTNER, Jiří. Srovnávací analýza napětí součástí s vruby pomocí fotoelasticimetrie a MKP [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2689. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Michal Vaverka.
Uložit do Citace PRO