DUPKALOVÁ, Tereza. Architektonická studie objektu(ů) určených k rozvíjení sportovně-kulturních aktivit u Brněnské přehrady (prostor Sokolského koupaliště) [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26895. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Petra Žalmanová.

Uložit do Citace PRO