RYPL ŽABČÍKOVÁ, Ada. Valašská identita v objektech drobné architektury [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26899. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jan Mléčka.

Uložit do Citace PRO