VÁCLAVÍK, Daniel. Revitalizace lázní Teplice nad Bečvou [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26901. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jan Mléčka.
Uložit do Citace PRO