DUNDÁČEK, Jiří. Založení a provoz bike parku [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26909. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Korvas.
Uložit do Citace PRO