BRHEL, Štěpán. Konstrukce malosériových sportovních automobilů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2692. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Lubor Zháňal.
Uložit do Citace PRO