RYSKOVÁ, Diana. Analýza vybrané firmy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26933. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO