POLÁŠKOVÁ, Lucie. Vliv změn v účetnictví na některé ukazatele finanční analýzy na příkladu vybrané firmy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26935. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Hanušová.

Uložit do Citace PRO