PAPP, Tomáš. CNG JAKO PALIVO VOZŮ FLOTILY MALÉHO PODNIKU [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26946. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vopařil.

Uložit do Citace PRO