KOVÁČ, Michal. Prostorový LED zobrazovač [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26965. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Marek Bohrn.

Uložit do Citace PRO