LÁZNIČKA, Petr. Bezpečnostní turniket [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26968. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.

Uložit do Citace PRO