AMBROŽ, Jaromír. Tester pro výstupní kontrolu spouštěče splachování [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26975. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Michal Pavlík.
Uložit do Citace PRO