HAVLÍČEK, Martin. Systém pro správu archivovaných dat [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26985. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Vítězslav Máša.
Uložit do Citace PRO