STARÝ, Viktor. Analýza teplotních dějů uvnitř článku olověného akumulátoru [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26992. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Petr Křivík.
Uložit do Citace PRO