ŠRUT, Martin. Vodivá keramika v olověných akumulátorech [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26998. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Petr Bača.
Uložit do Citace PRO