LAMRICH, Martin. Deformačně napěťová analýza femuru s vnitrodřeňovým hřebem a fixačními pásky [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27005. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Florian.
Uložit do Citace PRO