LUŽNÝ, Vítězslav. Reálné dělení nemovitostí - multifunkčního objektu [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27012. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Milan Šmahel.

Uložit do Citace PRO